Primăvara e un miracol… (un citat… 8)

“Primăvara e un miracol, dar periodicitatea lui anuală şi literatura au făcut din primăvară un fapt divers, subordonat vieţii sociale. Dacă o dată cu primul zarzăr înflorit într-un oraş, în aceeaşi zi, se va sinucide un mare bancher pe pragul falimentului, ediţia specială a ziarelor locale nu va anunţa înflorirea zarzărului, ci moartea senzaţională a bancherului. Şi de asemenea, cetăţenii vor discuta decesul omului finanţei nu zâmbetul pomului primăverii. de astfel nici un ziar din România şi Europa n-a anunţat vreodată înflorirea întâiului pom al primăverii. Doar în Japonia, înflorirea cireşilor în fiecare an e o sărbătoare tot atât de profund zâmbitoare, cum pentru creştinătate a fost o singură dată naşterea în ieslele Bethleemului a copilului Isus. Dar dacă primăvara, în loc să vie în fiecare an, ar veni la cincizeci de ani o dată, întâiul zarzăr înflorit ar face să plângă în zâmbet ochii tuturor bătrânilor lumii şi să râdă cu alte stele ochii a zeci de generaţii tinere care văd întâia oară povestea spusă de bătrâni, pe care cine ştie dacă vor mai revedea-o.

Astfel şi cu femeile. O femeie iubită, intrând pentru întâia oară în odaia unui bărbat, e un miracol de împrimăvărare. Dar câte femei n-au intrat în odaia unui bărbat, şi câte nu vor mai intra!”

Ionel Teodoreanu – “La Medeleni”, vol. IV, pag.327-328, ed. Minerva BPT 1975

Spread the love