Best în Yucatan peninsula – Cenote

Piscine sacre, naturale, mistice, importante și magnifice. Lacurile și râurile de suprafață sunt extrem de rare în Yucatan, în schimb o rețea complexă de râuri subterane împăinjenește peninsula. Majoritatea cenotelor sunt conectate la această rețea. Apele au ieșit la suprafață prin surparea parțială sau totală a acoperișului calcaros al grotelor subterane, formând piscine naturale cu […]

More